Truckfører T1 Lede/Palletrucker 8 timers dokumentert opplæring

Truckfører T1 Lede/Palletrucker 8 timers dokumentert opplæring
Populær

Truckfører T1 Lede/Palletrucker 8 timers dokumentert opplæring

 Truckfører T1 Lede/Palletrucker 8 timers dokumentert opplæring.
 Kurssted Tid Uke i 2015 Pris pr deltager
Etter ønske i hele landet Dagtid/kveld/helg Etter avtale Kr. 2360,-
Prisen er inkludert kursmateriell og kursbevis

Det blir servert lunsj på kursene både på dagtid og kveldstid

Dersom du ønsker at vi tar kontakt med deg for mer informasjon om kurset, send en e-post til post@byks.org

MÅLGRUPPE:

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte eller benytter lede / palletrucker uten permanent førerplass ved vognen. Dokumentert opplæring.

 

FORKUNNSKAP: Ingen

 

Kursets målsetnings:

Hensikten med opplæringen er å gi blivende førere av småtrucker uten permanent førerplass ved vognen en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av lede / små palletrucker.
Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for truckens
konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell
og ulykker i forbindelse med bruk unngås.

 

OPPLÆRING PÅ SMÅTRUCKER UTEN PERMANENT FØRERPLASS VED VOGNEN / LEDE – PALLETRUCKER T1

T1  =  Lede palletruck
T1  =  Lede støttebenstruck
T1  =  Palletruck med førerplass
T1  =  Lavtløftende plukktruck
T1  =  Trekktruck

 

Myndighetskrav: Arbeidsmiljøloven

ARBEIDSTILSYNET

Forskrift om organisering, ledelse og medvikrning. 1355 – Best nr. 701
Kapittel 8: Krav til opplæring § 8.1

FORSKRIFT OM UTFØRELSE AV ARBEID –  1357 – BEST NR. 703

For arbeidsutstyr som arbeidsgiver etter risikovurdering finner at krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring.

Kapittel 10: §10-1 og § 10-2
FORSKRIFT NR. 703 –  KAPITTEL 10: §10-1 og § 10-2

 

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs.

 Klikk her for å sende en forespørsel eller påmelding