Truckførerkurs T1 T2 T3 T4 T5 – Teori og Praksis 4 dager. Eks mod 1.1

Truckførerkurs T1 T2 T3 T4 T5 – Teori og Praksis 4 dager. Eks mod 1.1
Populær

Truckførerkurs T1 T2 T3 T4 T5 – Teori og Praksis 4 dager. Eks mod 1.1

 Truckførerkurs T1 T2 T3 T4 T5 – Teori og Praksis 4 dager. Eks mod 1.1
Kurssted  Tid Uke i 2015 Pris pr deltager
Etter ønske i hele landet Dagtid/kveld/helg Etter avtale 7 610,-
Prisen er inkludert kursmateriell og kursbevis

Det blir servert lunsj på kursene både på dagtid og kveldstid

Dersom du ønsker at vi tar kontakt med deg for mer informasjon om kurset, send en e-post til post@byks.org

 MÅLGRUPPE:

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte eller benytter trucker med
permanent førerplass ved vognen og ønsker å gjennomføre både teori og praksis hos Byks.
Praktisk bruk på T2 og T4.

 

FORKUNNSKAP:

Modul 1.1 Fellesteori (Sikkerhet og ansvar 8 timer)

 

Kursets målsetnings:

Hensikten med opplæringen er å gi blivende truck førere en god
teoretisk og praktisk opplæring i sikker bruk av truck.
Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for truckens
konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og praktisk bruk, slik at uhell
og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås.

 

KLASSE T:

KLASSE T: 1-2-3-4-5 -20 T.O.M. 10 TONN LØFTEKAPASITET

T1 = Palletrucker og ledetrucker- stablere uten permanent førerplass
T2 = Skyvemasttruck og støttebenstrucker
T3 = Svinggaffeltruck og høyt løftende plukktruck
T4 = Motvekts truck
T5 =  Sidelaster
T20 =Andre typer «trucker» må beskrives.

Elevene vil få praktisk kjøretrening og oppkjøring på T2 og T4 hos BIKS Industriopplæring.

 

Arbeidsutstyr underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring.

Løfte- og stablevogner for gods med permanent førerplass på vognen.

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. 1357.
Bestillings nr. 703 Kapittel 10 –  § 10.3

 

OPPLÆRINGSPLANER FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

MODUL 1.1   Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser / Teori
MODUL 2.2 Truck – Løfte og stablevogner for gods / Teori
MODUL 3.2 Truck – Løfte og stablevogner for gods / Grunnl praksis
MODUL 4.2 Truck – Løfte og stablevogner for gods/  Praksis

 

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs.

Kompetansebevis på Truck utstedes fra godkjent register etter oppkjøring
via Byks på aktuelle trucktyper – T2 og T4

 Klikk her for å sende en forespørsel eller påmelding