Nyheter

KURS I NORSK GRAMMATIKK

Vi ser på substantiv, adjektiv, verb, preposisjoner, setninger og grammatiske termer. Grammatikk er viktig i det norske språk for å kunne lese og skrive norsk. Etter endt kurs skal deltaker være i stand til å skrive og snakke riktig ved bruk av den undervisningen som deltaker har tilegnet seg under kurset. Kurset passer for de som ikke kan godt nok om grammatikk, både for ansatte i det offentlige og i private bedrifter. Vi tilbyr også kurset for privatpersoner og skoleelever.

Det er fortløpende påmelding til kurset. Kurset holdes på en offentlig skole i din kommune eller som privatundervisning etter avtale. Kurset gjennomføres på dagtid, ettermiddag/kveld eller helg.

KURS I DATA

Vi har fortløpende påmelding til kurs i data, Excel, Word, PowerPoint med flere. Kursene holdes i alle fylker etter avtale. Kursene holdes på dagtid, ettermiddag/kveld eller helg, alt etter arbeidsgiver sine behov.

KURS BKA

Vi arrangerer i disse dager kurs for ledere og ansatte i bedrifter på Ågotnes i Fjell kommune i Hordaland i samarbeid med Kursverkstedet AS. Kursene er kommet i stand gjennom statlig tilskuddsordning. 

BKA står for «Basiskompetanse i arbeidslivet» og er en statlig Vox – tilskuddsordning via Kunnskapsdepartementet, som gir støtte til kurs i data i kombinasjon med andre basisferdigheter som les/skriv, muntlig og regning. Dette er basiskunnskaper Regjeringen ønsker at alle voksne bør ha. 

Byks Næringshavn skal være en aktiv pådriver for alle typer av bedrifter for å legge til rette for søknad om støtte til slike kurs hvert enkelt år.

Kursene holdes på dagtid, kveld eller helg, alt etter arbeidsgiver sine behov. Kursene arrangeres lokalt. Kursene er kostnadsfrie og det kreves ikke et kundeforhold i Byks Næringshavn for å melde seg på kursene.

Byks Næringshavn vil i løpet av høsten og frem til 30. oktober 2016 sende ut invitasjon til bedrifter fra forskjellige fylker og søke om midler for de som ønsker deltakelse på kursene. Les mer om emnet på våre tjenester under «Bedriftsmarkedet».