Om Byks

Vårt mål er å øke merverdi hos våre kunder.

Byks Næringshavn bistår alle typer bedrifter, uavhengig av selskapsform og størrelse. Vi bistår også det offentlige i spørsmål om reduksjon av sykefravær.

Hvem er vi?

Byks Næringshavn AS er et norskeid innovasjonsselskap som leverer tjenester til bedrifter i form av bedriftsrådgivning og andre administrative gjøremål.

Vi er inspirert av Kommunal- og regionaldepartementet/SIVA sitt næringshageprogram med det formål om å øke merverdi i bedrifter som er kunde hos oss. Vi er også opptatt av å redusere kostnader i bedrifter ved å tilby våre tjenester, også i samarbeid med våre samarbeidspartnere. 

Vi leverer tjenester til bedrifter i alle typer av næringer. Bedriftene har mellom 0-250 ansatte, uavhengig av selskapsform. Større bedrifter er også velkommen for en samtale hvor vi i felleskap finner en løsning for hvordan vi kan samarbeide. Vi tilbyr også våre tjenester til det offentlige for blant annet å redusere sykefravær i en organisasjon.

Vårt hovedkontor er etablert i Bergen. Vi stiller gjerne opp i møter på forespørsel og etter avtale.    

  • Vi gjør vårt beste og arbeider for at små og mellomstore bedrifter øker sin merverdi gjennom et kundeforhold hos oss.

Vår visjon

Vi skal være det mest anerkjente selskapet innen rådgivning og den naturlige rådgiver for våre kunder.
 
 

Vårt løfte

Byks Næringshavn vil være med å bidra til positiv vekst og løft i kunnskap blant bedrifters ansatte. Vi arrangerer derfor også kurs i alle fylker i landet.  

Våre medarbeidere

Rolf Erik Søreide
Daglig leder

Våre leverandører av tjenester