Bedriftsmarkedet

Få tilbud på Byks-kurs i samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner i Norge.

Vi spesialiserer oss og tilbyr følgende kurs til ansatte og privatpersoner i alle fylker i landet. 

 1. Presentasjonsteknikk
 2. Truckførerkurs alle typer
 3. Norsk grammatikk for nybegynnere
 4. Norsk grammatikk for fremmedspråklige
 5. Excel
 6. Word
 7. Førstehjelp

 

Vi henviser til Kursguiden.no for mer informasjon. Nettsiden er under bearbeiding og står ferdig i løpet av juli 2016.

Vi tilbyr juridisk bistand for bedrifter som har et behov for hjelp. For juridisk bistand gjelder egne priser. Det gis 50% rabatt på alle juridiske tjenester hos Advokatfirmaet Fagjuristene.

 


 

1) Flere aktuelle kurs  

Vi skreddersyr kurs for bedrifter og privatpersoner. Kursene avholdes ved fortløpende påmelding. Kursene holdes på dagtid, kveld eller helg, alt etter arbeidsgiver sine behov. Kursene arrangeres lokalt i din kommune eller i nærmeste by. Vi arrangerer kurs i alle fylker i landet.

 

2) BKA kurs

Vi arrangerer kostnadsfrie BKA-kurs:

 • Norsk, engelsk og andre språk for fremmedspråklige
 • Norsk, lesing og skriving
 • Regning og budsjettarbeid
 • Søknadsskriving til det offentlige og klagesaker

BKA står for «Basiskompetanse i arbeidslivet» og er en statlig Vox – tilskuddsordning via Kunnskapsdepartementet, som gir støtte til kurs i data i kombinasjon med andre basisferdigheter som les/skriv, muntlig og regning. Dette er basiskunnskaper Regjeringen ønsker at alle voksne bør ha. Det gis derfor muligheter til å søke tilskudd fra Vox til opplæring ved å søke til Byks Næringshavn AS.

Kursene gjelder for 2017. Tid og sted kommer vi tilbake til i god tid for de bedrifter som er interessert. Kursene holdes på dagtid, kveld eller helg, alt etter arbeidsgiver sine behov. Kursene arrangeres lokalt. Kursene er kostnadsfrie.

 

3) Søknadsskriving/saker til det offentlige og klagesaker

Vi bistår med søknadsskriving og klager i alle typer saker til det offentlige eller private, herav eksempelvis saker til Nav, Skatteetaten, Kommuner, Fylkesmann med flere. Vi bistår i hele prosessen og vi har en tett oppfølging i hver enkelt sak til sak er avsluttet. Alle oppdrag er dokumenterbare for hele prosessen. Som kunde i Byks får du tilgang til advokat.

 

4) Juridisk bistand

Gjennom vårt samarbeid med et advokatfirma tilbyr vi deg 50 % på alle juridiske tjenester. Du får alltid 30 minutter gratis konsultasjon. Tilbudet gjelder for bedriften som eget rettssubjekt. En juridisk problemstilling skal ikke være påbegynt før etter at en avtale er signert av kunden. Nedenfor vises kompetansen:

Arbeidsrett, Arv, familie og skifte, Barnevern, barnefordeling, Ekspropriasjonsrett, Erstatningsrett, EU/EØS- og markedsrett, Fast eiendoms rettsforhold, Forvaltningsrett, Helserett, IT og teknologi, Kontraktsrett, Medie- og krisehåndtering, Offentlige anskaffelser, Opphavsrett og immaterielle rettigheter, Pengekrav og insolvens, Plan- og bygningsrett, Selskapsrett, Strafferett, Tvisteløsning og prosedyre.

 

 

 

 

 

Andre Tjenester

Vi imøtekommer dine behov på en best mulig måte. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.  Vi står til din tjeneste.