Våre priser

Våre medlemspriser for bedrifter

Bli kunde hos Byks Næringshavn ved å betale inn årsavgiften pålydende beløp etter antall ansatte i din bedrift:

 

Antall ansatte
Årskontingent

Ingen ansatte

kr.  1.895,-

1-4 ansatte

kr. 2.495,-

5-9 ansatte

kr.  4.895,-

10-19 ansatte

kr. 7.995,-

20 ansatte og flere

Pris etter avtale

 

Utviklingssamtale

Et medlemskap gjelder for 1 år av gangen. Avtaleforholdet gjelder fra signering av avtalen og løper automatisk videre for 1 år av gangen med mindre kunden skriftlig sier opp avtaleforholdet senest 3 måneder før utløpet av perioden, noe som betinger at kunden får minst like god rabatt også for det påfølgende året. Dersom kunden ikke tilbys samme rabatt eller bedre som for år 1, skal avtalen inngås på nytt for hvert enkelt år. 

Avtalen signeres og sendes til Byks Næringshavn AS sin postadresse eller til post@byks.org

Vi utfører kvalitetsmessig nevnte arbeidsoppgaver til svært konkurransedyktige priser pålydende kr. 395,- pr. time. For ikke-medlemmer er pris kr. 895,- pr. time.

Alle priser eks. mva.